Informace o zdravotním stavu pacientů nesdělíme komukoliv

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vzhledem k ochraně osobních údajů o svých pacientech dodržuje trutnovská nemocnice opatření, která omezují podávání informací o stavu pacientů po telefonu. Pro tyto případy mohou pacienti využít možnosti zřízení hesla, díky kterému přímo oni nebo oprávněné osoby informace obdrží.

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., chrání soukromí svých pacientů, a to jak na základě zákonné povinnosti, tak i z hlediska lékařského tajemství a etiky. Z těchto důvodů podává informace o stavu svých pacientů pouze za určitých podmínek. „Reagujeme na dotazy z řad veřejnosti, které občas přecházely až do střetů. Postupujeme s maximální péčí a v zájmu ochrany našich klientů a jejich údajů,“ vysvětluje Ing. Miroslav Procházka Ph.D., předseda představenstva trutnovské nemocnice.

Zdravotní personál tak nemůže sdělovat po telefonu informace o zdravotním stavu osobám, které nemají oprávnění a u kterých nelze ověřit totožnost. „Při hospitalizaci pacient vyplní na příjmu formulář, kde sám určí oprávněné osoby, kterým lze informace o jeho stavu poskytnout. Tyto osoby získají heslo, kterým se personálu nemocnice při telefonátu prokáží,“ dodává Miroslav Procházka. Takovéto heslo mohou využít i ambulantní pacienti, kteří se například po telefonu chtějí dozvědět výsledky svých testů.

Není-li pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen určit osoby, jež mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, budou informace sděleny jen při osobním kontaktu osobě blízké, případně je v detenčním řízení určen opatrovník. Podle platného občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, tj. sourozenec a manžel/manželka nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Dále jsou osobou blízkou lidé v rodinném poměru, kdy újmu jedné z nich by druhá osoba pociťovala jako sobě vlastní. Do této skupiny patří například osoby sešvagřené či osoby spolu trvale žijící.

Opatření k ochraně údajů o pacientech se vztahují také na hledání pohřešovaných osob. Nemocnice žádá osoby, které někoho pohřešují, aby se v takových případech obraceli přímo na Policii ČR.

Podobný způsob poskytování informací funguje ve všech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.

Ing. Magdaléna Doležalová,
PR manažerka