Certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V letošním roce získal Královéhradecký kraj certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace, mezi které patří i naše nemocnice.