Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Ředitelství
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
prochazka.miroslav@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Mobil+420 776 069 842
Asistentka předsedy správní rady+420 499 866 102