RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady

Controlling
Finanční účtárna
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 640