Elektronické předávání lékařských zpráv: kolem náchodské nemocnice vznikla třetí největší síť v ČR.

Už více než osm desítek praktických a odborných lékařů z Náchodska využívá elektronický systém eZpráva, další lékaři se do systému v těchto týdnech přihlašují. Na Náchodsku tak již funguje třetí největší síť v ČR a velký zájem lékařů o elektronické zasílání lékařských zpráv ukázalo i středeční pracovní setkání, kterého se zúčastnily bezmála tři stovky lidí z řad odborné veřejnosti. Projekt jim osobně představil otec myšlenky, primář dialyzačního střediska v Mostě, MUDr. Petr Machek. Na pracovním setkání lékařů a představitelů Oblastní nemocnice Náchod vystoupil také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar: „Elektronické propojování praktických a odborných lékařů v terénu se specialisty v náchodské nemocnici přispívá ke zkvalitnění péče o pacienty, kteří se mohou spolehnout, že informace o jejich zdravotním stavu budou mít jejich ošetřující lékaři okamžitě po kontrole či vyšetření“.

Žádanky na vyšetření, laboratorní výsledky nebo závěry odborných vyšetření putují díky eZprávě mezi lékařem, nemocnicí a laboratořemi v reálném čase, podobně, jako například u e-mailu. Lékař, který například propouští pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař, kterému ihned zpráva přijde do jeho počítače. Stejně tak funguje systém elektronické komunikace mezi ordinacemi a nemocničními laboratořemi. Náchodská nemocnice do eZprávy připojila také svá lůžková oddělení. „Projekt eZprávy je skvělým způsobem, jak více chránit citlivá data pacientů. Proto jsme elektronický přenos lékařských zpráv začali v našem regionu rozvíjet už před rokem. Pro nemocnici je výhodný i ekonomicky.“ Vysvětluje ředitelka Oblastní nemocnice Náchod Ivana Urešová.

Elektronické předávání informací o zdravotním stavu pacienta ulehčuje práci jak praktikům a specialistům, tak i pacientům, kteří už nemusí přenášet papíry z jedné ordinace do druhé, informace o výsledcích vyšetření proudí mezi lékaři spolehlivě a rychle. Lékařům díky eZprávě také ubyla administrativa – neustálé přepisování nálezů z lékařských zpráv do své kartotéky. „Systém umožňuje zabezpečeným způsobem výměnu zdravotní dokumentace nezávisle na odbornosti lékaře a používaném ambulantním informačním systému.“ Vysvětluje MUDr. Petr Machek, který začal myšlenku elektronizace rozvíjet v roce 2013. Aktuálně je připojeno více než 1800 zdravotnických organizací z celé ČR a lékaři si prostřednictvím eZprávy denně zasílají přibližně 6500 zpráv. Do systému se v současnosti připravuje například také implementace E-neschopenek. Největším benefitem systému je podle jeho zakladatele odstranění nedorozumění mezi lékaři: „Stává se, že pacient nedoručí lékařskou zprávu od jednoho lékaře k druhému a pak nedokáže odpovědět na otázku, jaké mu odborný lékař předepsal léky. EZprávou přijde praktickému lékaři tato informace dříve, než pacient opustí ordinaci specialisty.“ Vysvětluje MUDr. Petr Machek.