Zdravotní sestry a další nelékařský zdravotnický personál dostanou od 1. 7. 2017 přidáno dva tisíce korun, garantuje kraj

Částku dva tisíce korun dostanou navíc od 1. 7. 2017 zdravotní sestry a další nelékařský zdravotnický personál ve směnném provozu. Kraj bude čerpat potřebné finance ze speciálního dotačního programu ministerstva zdravotnictví, díky kterému se mají potřebné peníze k pracovníkům ve zdravotnictví dostat. Způsob čerpání peněz se ještě řeší, kraj zaměstnancům ve svých krajských zdravotnických zařízeních navýšení platu garantuje.

„Plně si uvědomujeme náročnost vykonávané činnosti nelékařského zdravotnického personálu v lůžkových zdravotnických zařízeních i nutnost přispět ke stabilizaci stávajících zaměstnanců zvýšením finančního ohodnocení,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

I když je v současné době celá řada administrativně-provozních nejasností spojených s čerpáním avizovaného programu, které mohou vést k opožděnému nebo pouze částečnému čerpání přislíbených finančních prostředků, zdravotní sestry a nelékařský personál v krajských zdravotnických zařízeních se bát nemusí. „Jako kraj garantujeme navýšení mezd a platů od 1. 7. 2017 všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu v krajských lůžkových zdravotnických zařízeních. Navýšení bude realizováno formou příplatku ve výši dvou tisíc korun při úvazku 1,0 na období od 1. 7. do 31. 12. 2017. K realizaci vyplacení vydáváme pokyny našim zdravotnickým organizacím,“ ubezpečil náměstek Cabicar. Od nového roku by pak měla s pokrytím tohoto navýšení počítat už úhradová vyhláška z veřejného zdravotního pojištění.

Jen v krajských zdravotnických organizacích sdružených v rámci zdravotnického holdingu se navýšení platu týká necelých 800 zdravotních sester a dalšího nelékařského personálu. V tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci léčeben dlouhodobě nemocných a Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov, kterých je kraj zřizovatelem, ale kterých se nařízení také týká. Za obdobných podmínek se také předpokládá zahájení vyplácení příplatku od 1. 9. 2017 i u zdravotnických asistentů v souvislosti se změnou jejich pozice na základě novely zákona č. 96/2004 Sb. Tato změna se bude týkat další asi stovky zaměstnanců.

Mgr. Martina Götzová
odbor kancelář hejtmana │ tiskové oddělení
tel.: 495 817 203 │ 702 210 839
Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové
e-mail: mgotzova@kr-kralovehradecky.cz
www.kralovehradeckykraj.eu
www.kr-kralovehradecky.cz