Výběrové řízení na rezidenční místa na rok 2017

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446, 574 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR výběrové řízení na rezidenční místa lékařů v níže uvedených oborech a počtech specializačního vzdělávání:

Chirurgie – 1 místo
Psychiatrie – 1 místo
Vnitřní lékařství – 1 místo

PřílohaVelikost
PDF icon Rezidenční místa - vyhlášení105.66 KB
Soubor Přihláška22.06 KB
Soubor Osobní dotazník34.31 KB

Termín pro podání přihlášky: od 13. 7. 2017 do 11. 8. 2017

Termín výběrového řízení: Výběrová řízení na uvedené obory specializačního vzdělávání proběhnou v měsíci srpnu, září 2017. Přihlášení účastníci obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent/-ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/-ka ve specializační přípravě v uvedených oborech specializačního vzdělávání.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:
• přihláška do výběrového řízení (k vyzvednutí na Úseku personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s. nebo na webových stránkách ON Náchod, a.s. a MZ ČR)
• osobní dotazník (k vyzvednutí na Úseku personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s. nebo na webových stránkách ON Náchod, a.s. a MZ ČR)
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod, a.s.
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod, a.s.
• neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
• neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
• neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
• přehled odborné praxe (je součástí Osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:
• formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
• vzdělání a kvalifikace
• odborné znalosti a dovednosti
• jazykové znalosti
• osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:
ON Náchod, a.s. po splnění hodnotících kritérií stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa. V případě získání rezidenčního místa v ON Náchod, a. s. se vybraný rezident stává zaměstnancem nemocnice.

Případné informace podá Mgr. Renata Boukalová, úsek personálního řízení a mezd, tel.č.: 720 958 579 nebo e-mail: boukalova.renata@nemocnicenachod.cz Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo přineste osobně na Úsek personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s., nejpozději do 11. 8. 2017, a to v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod.