Vjezd do nemocnice je omezen stavbou

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Před hlavním vjezdem do areálu a vchodem do pavilonu A dochází v těchto dnech k výkopu nové dešťové kanalizace. Jsou zde proto ztížené podmínky vjezdu i vstupu. Ukončení prací je plánováno na 15. února. Poté budou následovat práce na připojení do stávající městské kanalizace, které proběhnou napříč příjezdovou cestou. I zde počítáme s částečným omezením průjezdu, avšak příjezd k samotnému pavilonu A a L bude zachován. Děkujeme za pochopení i trpělivost.