Vicepremiér Jan Hamáček navštívil s hejtmanem nemocnice v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, řešila se jejich modernizace

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

První místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček v úterý 14. května zavítal u příležitosti návštěvy Královéhradeckého kraje do nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Zde se spolu s hejtmanem Jiřím Štěpánem setkali s řediteli a společně mu představili plány a probíhající modernizace obou nemocnic. Do Rychnova má jít investice státu ve výši cca 300 milionů korun na výstavbu urgentního příjmu, v Náchodě již probíhá stavba za více jak 1,5 miliardy.

Jako první se místopředseda zajel podívat do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde je v plánu stavba nové budovy urgentního příjmu. Na tu stát v minulosti přislíbil 300 milionů korun, ale nyní investici zvažuje. „Seznámil jsem vicepremiéra Jana Hamáčka se současným stavem rychnovské nemocnice a s naším plánem na její dostavbu a rekonstrukci, která do budoucna zajistí efektivní fungování nemocnice nejen po stránce provozní, ale i personální. Tento záměr je součástí plánovaných investic v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny a zároveň součástí vládního usnesení,“ informoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Kraj usiluje o novou přístavbu nemocnice dlouhodobě. O potřebě rekonstrukce jednal hejtman Štěpán během loňského a letošního roku opakovaně s premiérem Andrejem Babišem i ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. „Bez slíbené finanční podpory ze strany státu je obtížné projekt zrealizovat. V současné době připravujeme výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci na její přístavbu,“ dodal hejtman Jiří Štěpán. V Rychnově se ale počítá i s další modernizací, např. rekonstrukcí porodního sálu a též zateplením a výměnou oken v pavilonu DIGIP, kde je umístěno oddělení interní, dětské, gynekologie a porodnice.

„Vládní usnesení je platné a věřím, že ho vláda naplní. Je evidentní, že nejen město ale i zóna Solnice-Kvasiny a její okolí potřebují moderní nemocnici. Jiná alternativa není možná. Určitě o tomto financování nemocnice budu jednat s ministrem zdravotnictví a chci zjistit, kde je problém,“ okomentoval nutnost modernizace nemocnice první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Projekt modernizace rychnovské nemocnice počítá s vybudováním multioborového pavilonu akutní lůžkové a intenzivní péče s centrálním příjmem. Vzniknout by měly i nové operační sály spolu s lůžkovou částí. Projekt je součástí vládního usnesení č. 97 z února 2015 o podpoře průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a rovněž Memoranda uzavřeného mezi Vládou ČR, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. Aktualizací vládního usnesení z června 2017 vláda přislíbila navýšení investice do rychnovské nemocnice na 300 milionů korun z rozpočtu státu.

Odpoledne pak místopředseda navštívil také náchodskou nemocnici, kde si prohlédl probíhající stavbu nového pavilonu za více jak 1,5 miliardy Kč, a kterou financuje Královéhradecký kraj z vlastního rozpočtu. Krátce se také setkal s ředitelkou nemocnice i starostou města Janem Birke. Pohovořili o současném stavu nemocnice i jejím dalším rozvoji.

Ing. Magdaléna Doležalová

zdroj: tisková zpráva Královéhradeckého kraje