V náchodské nemocnici se rozeběhla další rekonstrukce s cílem zlepšit prostředí pro rentgen i ultrazvuk

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Mimo hlavní výstavbu nového pavilonu v Oblastní nemocnici Náchod se v těchto dnech rozeběhly v areálu další práce. Tentokrát se úpravy týkají stávajících budov, kde se zlepší prostředí pro pacienty radiologického oddělení. Rekonstrukce bude probíhat až do jara příštího roku a za plného provozu. Může tak docházet k občasným krátkodobým odstávkám některých pracovišť, a to z důvodu stěhování.

V rámci digitalizace rentgenových pracovišť dojde ke stavebním úpravám stávajících prostor v budovách A a D v dolním areálu a v budově B v horním areálu nemocnice. „V ambulantním pavilonu dojde v 1. NP k přeměně pracoviště ultrazvuku na skiagraf a v prostorách stávajícího ředitelství ve 2. NP budou nově pro pacienty umístěny ultrazvukové vyšetřovny. Ředitelství se přestěhuje provizorně do uvolněných prostor po nedávno přestěhované ambulantní rehabilitaci. V budově D pak v 1. NP dojde k přeměně pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku, a dále vznikne nové zázemí pro personál v podobě dvou šaten, pokoje lékařů a recepce s kartotékou,“ popisuje hlavní změny technický náměstek ON Náchod Miroslav Bůžek. Stavební práce budou znamenat vybourání stávajících příček, podlah i podhledů, provedeny budou nové instalace vzduchotechniky či nenosné lehké příčky. Ve finále dostanou místnosti nové podlahy i podhledy. Drobné stavební práce proběhnou i v budově B v horním areálu.

„Cílem těchto úprav je vytvoření oddělených pracovišť UZ a RDG, od čehož si slibujeme vyšší komfort a snadnější orientaci pro pacienty v areálu nemocnice ale i zlepšení komfortu pro personál. Po dostavění nového pavilonu budou prostory využity pro jiná oddělení. Stavební práce by měly trvat šest měsíců,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví. Po celou dobu budou oddělení v provozu. „Prosíme pacienty o shovívavost a respektování případných omezení. Přesuny pracovišť pro pacienty vyznačíme odpovídajícím značením, případně se mohou doptat na infocentru. V určeném období dojde také k omezení provozu některých pracovišť, a to na dobu nezbytně nutnou např. pro stěhování přístrojů apod. O přesných termínech budeme pacienty předem informovat,“ dodává Miroslav Bůžek.

Zakázku za více jak 14,3 milionu korun bez DPH provádí společnost CE-ING, s. r. o. Investorem je Královéhradec­ký kraj.

Ing. Magdaléna Doležalová

PR manažerka