V jičínské nemocnici uvedli do provozu nový skiagraf

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

V úterý 22. ledna bylo v Oblastní nemocnici Jičín a. s. do provozu slavnostně uvedeno nové digitální skiagrafické zařízení. To získalo místní Radiologické oddělení díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu. Přístroj za zhruba 6,5 mil. Kč rozšíří spektrum prováděné diagnostiky.

V minulém roce získala ON Jičín a. s. díky dotacím z IROP přístroje za zhruba 83 milionů korun. Ať už nové, či ty, které nahradí stávající a zastaralé, rozšířily významně poskytované spektrum výkonů, diagnostiky i péče o pacienty. Přístroje byly během roku postupně dodávány na různá oddělení nemocnic v Jičíně i Novém Bydžově. Jedním z nich je i nový skiagraf, který byl slavnostně uveden do provozu 22. ledna na Radiologickém oddělení v Jičíně. „Přípravné práce pro umístění skiagrafu probíhaly od září loňského roku. Bylo potřeba upravit stavebně prostory, instalovat potřebná zařízení. Samotný přístroj nám dodavatel spustil během prosince. Zaměstnanci se s ním postupně seznamovali a nyní jej uvádíme do provozu. Přístroj a stavební práce stály zhruba 6,5 mil. Kč s DPH,“ uvedl ředitel ON Jičín a. s. Ing. Tomáš Sláma, MSc. Skiagraf dodala na základě veřejné soutěže firma PROMEDICA PRAHA Group, a.s. za necelých 5 milionů Kč s DPH a 1,5 mil. Kč stály stavební úpravy.

Nový přístroj je plně digitální a rozšíří spektrum prováděné diagnostiky. „Jednoznačnou výhodou je jeho jednodušší a rychlejší obsluha, kdy máme požadované snímky v digitální formě, v lepší kvalitě a v okamžitém náhledu. Jsme díky tomu schopni vyšetřit i více pacientů, neboť se zkrátil čas vyšetření. Navíc nám nový skiagraf umožní zhotovování dlouhých snímků páteře, které jsou potřebné např. pro diagnostiku skolióz a pro následnou rehabilitační péči,“ představuje výhody nového zařízení primář radiologického oddělení MUDr. Jiří Otte.

„Obnova zařízení, technologií a přístrojů, a tím rozšiřování spektra poskytované zdravotní péče, je pro všechny nemocnice zásadní. Tento skiagraf je jen střípek toho, co se podařilo díky dotacím pro jičínskou nemocnici získat i pro další oddělení. Ať to jsou další diagnostické a léčebné přístroje, vybavení pro operativu, rehabilitační péči nebo třeba obměna lůžek. Přeji všem zaměstnancům, ať se jim s novými přístroji dobře pracuje,“ popřál náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.

Celkem získala nemocnice díky dotacím z IROP, které vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, majetek za cca 83 milionů. Spolupodílela se jen necelými 13 miliony.

Ing. Magdaléna Doležalová