Městská nemocnice a.s.

Městská nemocnice je zdravotnické zařízení ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Základním předmětem její činnosti je poskytování zdravotní péče na základě zákona č. 372/2011 Sb. ve znění novel a doplňujících předpisů. Nemocnice je poskytovatelem akutní lůžkové péče (v oboru interním, chirurgickém a urologickém), následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Mezi další předměty podnikání patří doprava zdravotnického materiálu, služby stravovacího provozu a ubytovací služby. Politika integrovaného systému řízení naší nemocnice je chápána jako trvalý proces vývoje a zlepšování léčebných i podnikatelských aktivit v souladu s růstem požadavků jak na poskytování zdravotní péče, tak především na spokojenost a bezpečnost našich klientů, ale i na spokojenost městské, krajské a státní správy, jakož i celého domácího a zahraničního oboru poskytování zdravotní péče a služeb. Od roku 1997 je naše nemocnice akciovou společností a od roku 2009 je jediným akcionářem Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Činnost Městské nemocnice, a.s. řídí představenstvo a kontroluje ho dozorčí rada.

Základní údaje o Městské nemocnici, a.s.

Městská nemocnice a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 1584 dne 1. ledna 1997.

Předmět podnikání
  • poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • hostinská činnost
  • silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské­ho zákona
Základní kapitál: 26 485 000,– Kč
Založení společnosti: 1. ledna 1997
Zahájení činnosti: 1. ledna 1997
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Městská nemocnice a.s.
Vrchlického 1504
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní informace

Tel.: +420 499 300 611 (spojovatelka)
Fax: +420 499 320 515
E-mail: mndk@mndk.cz
Web: www.mndk.cz
IČO: 25262238
DIČ CZ699004900
Účet: 273 234 793/0300, ČSOB a.s.
Fakturace: fakturace@mndk.cz
Datová schránka: kkae6u3

Složení představenstva

Předseda představenstva Místopředsedkyně představenstva Člen představenstva

Složení dozorčí rady

Předseda
dozorčí rady
Mgr. Edita Vaňková
Členové
dozorčí rady
RSDr. Ing. Otakar Ruml
Ing. Miloš Dohnálek
Josef Dvořák
Naděžda Bergmanová
Ing. Jan Jarolím

Sekretariát