Školení na oddělení ARO

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dne 30.11.2018 proběhlo školení anesteziologických lékařů a sester v aplikaci intraosealní jehly a zavedení laryngeální masky, které vedla Bc. Renáta Macáková, DiS. z firmy Teleflex Medical s.r.o.