Rychnovská nemocnice bude od nového roku samostatná

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Vlastní vedení bude mít od 1. ledna 2019 nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Organizační změnu včera odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje. Cílem je personální stabilizace rychnovské nemocnice, která v současné době spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, a. s.

„Rada kraje udělila pokyn představenstvu Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, potažmo Oblastní nemocnici Náchod, k učinění kroků, které povedou ke vzniku samostatně řízené části závodu s názvem Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Ta bude mít vlastního ředitele, který bude organizačně spadat pod statutárního ředitele a bude řídit oddělené provozy této nemocnice,“ informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Z právního hlediska bude subjekt Oblastní nemocnice Náchod, a. s., zachován. Dojde však k organizační změně v podobě přímého řízení nemocnice v Rychnově nad Kněžnou vlastním managementem.

„Jmenování nového ředitele je jedním z konkrétních kroků pro posílení rychnovské nemocnice, její rozvoj a osamostatnění, což bylo mým přáním. Kraj tím jasně vyjadřuje zájem o rychnovskou nemocnici s cílem o její stabilizaci, dobré fungování a v neposlední řadě o zajištění zdravotnických služeb pro obyvatele Rychnovska. Personál tím zároveň získává další impuls pro budoucí činnost nemocnice,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

Již začátkem listopadu byl jmenován do funkce náměstka pro léčebnou péči pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou MUDr. Marcel Maršík, primář oddělení ARO, a náměstkyní pro ošetřovatelskou péči paní Bc. Petra Zimová.

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli. Do této oblasti spadá také průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc lidí. Královéhradecký kraj i nadále počítá s investičními plány na přestavbu a modernizaci rychnovské nemocnice za téměř 400 milionů korun.

tisková zpráva Královéhradeckého kraje
-MD-