Pořádali jsme Den zdraví, přilákal přes 200 zájemců

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ve středu 11. dubna jsme organizovali Den zdraví. Konal se v prostorách městského úřadu Trutnov a podívat se přišly přes dvě stovky lidí. Naše sestřičky se opět zhostily preventivních měření.

„Návštěvníci si u našich sestřiček mohli dát změřit tlak, glykémii a BMI, podívat se, jak si správně mýt a desinfikovat ruce, což je např. velmi důležité při návštěvě pacientů, aby nebyli více ohroženi možnou infekcí. Připraveny byly také ukázky bazální stimulace či polohování pacientů a zásady první pomoci, kterou předvedli ve spolupráci s místní zdravotnickou školou. Veřejnost byla také poučena v prevenci proti vzniku mrtvice,“ řekla o programu hlavní sestra ON Trutnov a.s. Bc. Tereza Dudáčková. Změřit tlak či krevní cukr si přišlo téměř 150 zájemců.

Mimoto se na akci dozvěděli např. o nabídce domácí ošetřovatelské a hospicové péče, kterou poskytuje Oblastní charita Trutnov anebo si mohli vyzkoušet různé cvičící a kompenzační pomůcky. Připraveny byly i ochutnávky náhradní výživy či ukázky ortéz, bandáží a paruk od nemocniční lékárny. Svůj program měla také Vojenská zdravotní pojišťovna, která rozdávala domácí testy na okultní krvácení a organizace Mamma help, která informovala o prevenci proti rakovině prsu.

Další Dny zdraví jsou plánovány v Jičíně (1. května), v Náchod (16. května), ve Dvoře Králové nad Labem (30. května) a v Novém Bydžově (13. června).