Poděkování od pacienta

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Sladké poděkování od spokojeného pacienta pana F., které v minulém týdnu obdržel tým Rehabilitačního oddělení ON Trutnov.