Poděkování na internu a chirurgii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

K rukám ředitele nemocnice,
primáři MUDr. Vajcíkovi,
MUDr. Crlové

Dobrý den,

chtěli bychom vám za celou rodinu poděkovat za vzornou péči o našeho tatínka a manžela, který je díky vám opět zdravý a naplno si užívá života a ještě i zaměstnání. Velký dík patří odbornosti, pečlivosti, laskavému a trpělivému jednání MUDr. Crlové, kam dochází do ambulantní péče, sehranému týmu chirurgie v čele s primářem MUDr. Vajcíkem, který osobně provedl operační výkon, trpělivým, ochotným a veselým sestřičkám i „bratrům“ JIPU i pooperačního oddělení. I přes zákaz návštěv, v době chřipkové epidemie, kdy je pro rodinu obtížné být bez kontaktu se svým nemocným, jsme měli po prvních dvou návštěvách, které jsme stihli, plnou důvěru k personálu, že je o pacienty velmi pečlivě postaráno odborně i lidsky.

VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK ZA NÁROČNOU, SKVĚLE ODVEDENOU PRÁCI !!!!

Celému kolektivu přejeme hlavně zdraví a štěstí i v osobním životě,

S úctou

rodina H.