Poděkování na dětské odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Krásné poděkování od pacientky dětského oddělení.

Děkujeme!