Nový šéf personálního úseku se ujal funkce

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V úterý 5. 2. 2019 uvedla statutární ředitelka Ing. Ivana Urešová, MBA do funkce nového šéfa personálního úseku, Ing. Martina Kynteru. Ten dříve působil jako vrcholový manažer nadnárodní společnosti v Jaroměři. Ředitelka při této příležitosti zároveň poděkovala za spolupráci Mgr. Zuzaně Bílkové, MSc., která úspěšně vedla útvar jeden rok. Společně s managementem nemocnice se jí podařilo přenastavit některé špatně fungující procesy či třeba zefektivnit způsob odměňování. Její útvar se ale také zabýval náborem nových zaměstnanců, vzděláváním, akreditacemi atd. Ing. Kyntera se pozdravil s novými kolegy a těší se na budoucí spolupráci, která jistě napomůže jak k dalšímu rozvoji motivace stávajících zaměstnanců, tak i ke zvýšení počtu zaměstnanců nových.