Nové přístroje se plánují příští rok i do rychnovské nemocnice

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a. s. žádala vloni o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na přístrojové vybavení všech svých nemocnic. Z původně šesti podaných projektů byla nemocnice letos úspěšná ve čtyřech z nich a přístroje jsou už díky dotacím téměř všechny dodány a zprovozněny. Po dalším jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj se ale mohou na nové přístroje těšit i pacienti a lékaři z Rychnovska. Ministerstvo totiž v nejbližší době získá další finanční zdroje pro příští rok a slíbilo, že bude k dispozici dostatek finančních prostředků na pokrytí podaných žádostí. Znovu zařazené tak budou žádosti o přístroje pro nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Broumově za více než 85 milionů.

Téměř všechny přístroje ze tří projektů za více než 105 milionů korun podpořené dotací z IROP jsou již dodány na daná oddělení nemocnic v Náchodě či v Broumově. U poslední oblasti, dodání rentgenových přístrojů, ale došlo k posunu termínů. “Rentgenové přístroje za 42,5 milionů již máme vysoutěženy a čekáme na finální odsouhlasení financování projektu řídícím orgánem programu. Díky vyjednávání managementu na Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo prodloužit termín ukončení čerpání původních dotačních prostředků o rok, tedy k 31. 12. 2019,“ shrnuje výsledky jednání technický náměstek ON Náchod a. s. Miroslav Bůžek.

Další dva projekty, které se týkaly přístrojového vybavení do plánované nové výstavby urgentního příjmu v Rychnově nad Kněžnou v hodnotě cca 31,7 mil. Kč a nákupu EKG, defibrilátorů, infuzní techniky, a dalších terapeutických a diagnostických přístrojů pro nemocnici v Náchodě a Broumově za cca 54 mil. Kč, zůstaly v hodnocení tzv. pod čarou. „V rámci jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme dospěli k přelomovému bodu. Podařilo se nám získat příslib financování i těchto dvou projektů. Ministerstvo totiž získá prostředky původně alokované do jiného programu a hodlá je směrovat do financování 31. výzvy IROP na podporu návazné péče ve zdravotnictví. Proto bude naším nejbližším úkolem tyto projekty aktualizovat a připravit veřejné zakázky na jejich dodání,“ doplňuje Miroslav Bůžek. Rozhodnutí by mohlo přijít již během jara a přístroje budou dodány ještě v příštím roce.

Do Rychnova nad Kněžnou by měla přijít celá řada nových přístrojů a zařízení, například ultrazvuky, endoskopické věže, infuzní technika, zařízení pro rehabilitaci a další. „Jsem potěšena výsledky jednání na ministerstvu a příslibem financování dalších našich dvou projektů. Zůstaly totiž pod čarou především z důvodu nedostatku financí alokovaných v daném programu, ne z toho důvodu, že by byly nekvalitní či nepotřebné. Chci proto poděkovat všem, kteří se podíleli na jejich přípravě i na jednání na ministerstvu. Věřím, že i lékařům a zdravotníkům v Rychnově nad Kněžnou budeme moci brzy zlepšit pracovní prostředí a zmodernizovat techniku, se kterou dnes a denně pracují,“ dodává Ing. Ivana Urešová MBA, předsedkyně představenstva ON Náchod a. s.

Ing. Magdaléna Doležalová