Nová verze Laboratorní příručky THO

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

K 1.7.17 je v platnosti nová verze Laboratorní příručky THO, dostupná v sekci Hematologická a imunohematologická laboratoř.

Zrušeno vyšetření LE buněk – obsolentní metoda, ALP v leukocytech /málo frekventní metoda/, jinak jsou v příručce jen drobné změny.

Těšíme se na další spolupráci. Za kolektiv THO MUDr. I. Drobná