Naši zaměstnanci jsou naším největším kapitálem

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královehradeckým krajem za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích.

Hlavními požadavky našeho akcionáře jsou zachování stávající sítě zdravotnických zařízení, ve kterých bude zachována akutní lůžková péče, zvýšení odborné úrovně a v neposlední řadě i snižování ekonomické podpory jednotlivých nemocnic ze strany kraje s cílem vyrovnaného hospodaření.

Výše uvedených cílů chceme dosáhnout racionální alokací akutní lůžkové péče, sjednocením podpůrných provozů jednotlivých nemocnic a centrálním nákupem léků i zdravotnického materiálu. V rámci zkvalitnění facility managementu sjednotíme metody řízení, které pomáhají sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.