ON Náchod využívá dotace na tzv. rezidenční místa

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod v březnu a následně pak v září loňského roku podala na Ministerstvo zdravotnictví žádosti do projektu tzv. Rezidenčních míst. Ten je zaměřen na finanční podporu absolventů lékařských fakult po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných lékařských oborů. Dále pak se týká lékařů, kteří již část specializační přípravy ve vybraném lékařském oboru absolvovali, ale dosud nezískali specializovanou způsobilost v žádném oboru, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen v některých regionech. V žádostech byla nemocnice úspěšná, a tak na přípravu lékařů několik milionů korun.

ON Náchod zažádala o rezidenční místo v oboru vnitřní lékařství a dotace ve výši 2 030 000 Kč určená na celou dobu specializačního vzdělávání byla nemocnici přiznána. V září ON Náchod reagovala na výzvu MZ ČR Podpora specializační vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech a požádala o další dotaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína (dotace 1 848 225 Kč), chirurgie (dotace 2 024 355 Kč) a psychiatrie (dotace 1 813 226 Kč).

Ve všech uvedených žádostech byla ON Náchod úspěšná. „V tuto chvíli již všichni rezidenti zahájili svoje specializační vzdělávání v rámci projektu a jsme přesvědčeni, že tato podpora pomůže nemocnicím lékaře nejen přilákat, ale i udržet,“ říká Mgr. Lukáš Holub, vedoucí úseku personálního řízení a mezd.