Stipendijní programy

Královéhradecký kraj finančně motivuje studenty zdravotnických oborů, aby zůstali po studiích pracovat v krajských zařízeních. Studenti posledních ročníků lékařských fakult mohou získat jednorázové stipendium ve výši 120 – 150 000 Kč, pokud si vyberou předem definovaný obor a zavážou se k práci ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji na čtyři roky. Nově jsou podporováni také studenti krajských vyšších odborných škol se zaměřením Diplomovaná zdravotní sestra. Ti mohou získat motivační a prospěchové stipendium až 12 000 Kč ročně.

Stipendijní program pro studenty posledních ročníků lékařských fakult

Ve vypsaném programu pro roky 2017–2019 je připraveno celkem 5,5 milionu korun. O jednorázové finanční stipendium budou moci žádat studenti lékařských fakult s předpokládaným ukončením studia v příslušném akademickém roce, pro který je dané kolo stipendijního programu vypsáno. Přijetím stipendia se studenti zavážou k setrvání ve specializovaném oboru na území Královéhradeckého kraje po dobu čtyř let. Studenti mohou získat 120 až 150 tisíc korun (dle vybraného oboru).

Seznam podporovaných oborů:
psychiatrie
vnitřní lékařství
pediatrie
anesteziologie a intenzivní medicína
radiologie a zobrazovaní metody
neurologie
urologie
radiační onkologie
všeobecné praktické lékařství
chirurgie
rehabilitační a fyzikální medicína
pneumologie a ftizeologie
nefrologie
geriatrie

Kompletní podmínky programu najdete zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/…ndia--97912/

Motivační a prospěchové stipendium pro studenty krajských vyšších odborných škol, obor Diplomovaná všeobecná sestra

Motivační stipendia budou moci získat studenti všech tří ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ zřizovaných Královéhradeckým krajem, tedy jedná se o Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Hradec Králové, Komenského 234 a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Trutnov, Procházkova 303. Finanční prostředky budou studentům vyplácet samy školy. Kraj pro tyto účely poskytne pro letošní školní rok půl milionu korun.

Více informací o programu najdete zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/…stra-105774/

Více o zdravotnických školách zde: http://studujnazdravce.cz/