Informace pro samoplátce vyšetření protilátek na spalničky - Morbilli IgG na oddělení mikrobiologie

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Cena vyšetření protilátek na spalničky vč. odběru krve činí pro samoplátce celkem 400,– Kč (z toho odběr krve 100,– Kč, vyšetření 300,– Kč).