Informace k provozu odběrového místa v nemocnici Náchod - aktualizováno 23. 7. 2020

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informace jsou pravidelně aktualizované v následujícím odkaze: http://www.nemocnicenachod.cz/…k-postupovat

Odběrové místo (zelený stan) se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – před ambulantním pavilonem.

V souladu s nařízením MZČR je nutné odeslat žádanku na vyšetření COVID-19 přes portál ÚZIS: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/…/CUD/Zadanka(odkaz je externí).

Objednání pacienta je i nadále možné cestou eZprávy, nebo telefonicky v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093; Na e-mail: covid@nemocnicenachod.cz prosím zašlete: Jméno a příjmení; státní příslušnost; rodné číslo; datum narození; místo narození, adresu trvalého bydliště a telefonní spojení, na kterém Vás budeme kontaktovat ohledně odběru.

Platba je nyní možná pouze v hotovosti přímo ve stanu před samotným odběrem.

Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě).

Příjezd na odběrové místo je z ulice Bartoňova přes parkoviště vyčleněné pro pacienty.

Provozní doba odběrového místa je pondělí – pátek 9:00 – 10:00 hodin.

Odběr je prováděn pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem oprávněným vyšetření na COVID-19 indikovat.

Před vlastním odběrem si pacient připraví průkaz zdravotní pojišťovny.

Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí ODBĚR A LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 PRO SAMOPLÁTCE. Objednání je možné v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093. LÉ­KAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 bude k vyzvednutí na infocentru v přízemí ambulantního pavilonu nejdříve následující pracovní den po provedení odběru. O dostupnosti výsledku se informujte předem na telefonním čísle 491 601 111.

Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí možnost provedení Rapid Testu na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgM a IgG. Objednání na toto vyšetření je možné na telefonním čísle 491 601 116.