Dobrovolníkem v nemocnici? Pojďte psychicky podpořit dlouhodobě hospitalizované pacienty

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři navázala v závěru loňského roku novou spolupráci s organizací Královédvorská Arnika z. s., která zaštítila dobrovolnické aktivity. Ty mají dlouhodobě hospitalizovaným pacientům pomoci se zlepšením psychiky a kvalitou trávení volného času. LDN nyní hledá dobrovolníky, kteří by část svého volna věnovali místním pacientům. Můžou si s nimi číst, hrát společenské hry, kde to zdraví dovolí i chodit na procházky, nebo si jen tak povídat. Stejná spolupráce funguje již např. v Jičíně s Oblastní charitou Jičín, v Trutnově se pro letošní rok chystá.

V LDN v Jaroměři jsou hospitalizováni pacienti, jejichž zdravotní stav je někde mezi potřebou být hospitalizován a možností zvládnout svoje fungování v domácím prostředí. „Pro plné uzdravení pacienta to chce nejen čas, ale také aktivizaci, a to nejen fyzickou, ale i psychickou. K tomu jsou potřeba lidé, kteří s pacientem hovoří a zapojují všechny jeho smysly. My se na oddělení snažíme pacientům maximálně věnovat po zdravotnické stránce, a pokud zbyde čas, i po té duševní. Bohužel s nimi ale kvůli narůstajícímu pracovnímu vytížení nemůžeme trávit tolik času, kolik by bylo potřeba,“ uvádí k důvodům nové spolupráce vrchní sestra oddělení Mgr. Jana Morávková.

Pomoci by tak měli dobrovolníci, kteří se postarají o psychickou vzpruhu těch, kteří na LDN tráví dlouhé týdny až měsíce. Koncem roku tak Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou jaroměřská LDN spadá, uzavřela smlouvu s neziskovou organizací Královédvorská Arnika z. s. Ta dobrovolníky administrativně zaštítí a na základě svých zkušeností např. v domovech pro seniory ve Dvoře Králové, Domově sv. Josefa v Žirči či v Diakonii ČCE i s aktivitami poradí.

„V tuto chvíli hledáme pro LDN další dobrovolníky, ideálně mezi místními. Není potřeba žádná speciální kvalifikace, nicméně dobrovolníky si pečlivě vybíráme. Aktivity jsou téměř neomezené a záleží na fantazii a domluvě – můžou je brát na procházky po areálu, číst s nimi, hrát společenské hry, tvořit, nebo si jen lidsky popovídat. Služba tak částečně supluje i rodinu, protože ne všichni ji bohužel mají nablízku,“ vysvětluje předsedkyně organizace Jana Štěpánová. V tuto chvíli na LDN dochází dva dobrovolníci. „Někdy je to složité – vůbec pacienty přimět, aby se nějaké aktivity zúčastnili. Ptáme se jich, co by chtěli, co by jim udělalo radost, ale pak když se aktivita naplánuje, tak nechtějí přijít. Na druhou stranu pokud se nám podaří je přesvědčit, není nic hezčího, než když vidíte jejich spokojené usměvavé tváře,“ dodává vrchní sestra Jana Morávková.

Podobná spolupráce již dlouhodobě funguje mezi Oblastní nemocnicí a Oblastní charitou v Jičíně. Zde jsou dobrovolníci organizováni v rámci projektu Dobro v nemocnici. „Program funguje od roku 2014 a prošlo jím už několik desítek dobrovolníků. Byli to jak studenti, kteří se třeba připravovali na medicínu, tak třeba pacienti, kteří si prošli nějakou nemocí a snaží se tak pomoci ostatním. Působíme na onkologii, interně a neurologii. Dobrovolníci pracují dle svých možností, po domluvě s vrchní sestrou oddělení a bez nároku na honorář,“ doplňuje koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Jičín Bc. Šárka Barešová. Také Charita ale přijímá další zájemce ke spolupráci, a to nejen v Jičíně, ale třeba i pro LDN v Novém Bydžově.

Spolupráce s Oblastní charitou Trutnov se chystá také pro nemocnici v Trutnově.

Zájemci Jaroměř

Více informací u vrchní sestry LDN Mgr. Jany Morávkové – tel. 601 323 191 nebo v Královédvorské Arnice – emailem kralovedvorskaarnika@seznam.cz, nebo u koordinátorky p. M. Svobodové – 777 131 988.

Zájemci Jičín, Nový Bydžov

Více informací u hlavní sestry Mgr. Moniky Köstingerové – tel. 721 603 313 nebo v Oblastní charitě Jičín u Bc. Šárky Barešové – tel. 733 741 692 nebo emailem dobrovolnici@charitajicin.cz

Zájemci Trutnov

Více informací u hlavní sestry Bc. Terezy Dudáčkové – tel.: 603 259 883

Ing. Magdaléna Doležalová

PR manažerka